Yunan Kolonileri’nin Tarihi

Antik dönemde Yunanistan, bugünkü sınırlarının ötesine de koloniler kurarak içinde bulunduğu coğrafyaya hakim olmak istemiştir. Bu amaçla, Karadeniz kıyılarına kadar ...

Yeni Zamanlarda Terörizm ve 11 Eylül Saldırıları

Terörizm, insanlık tarihi kadar eski bir oluşumdur. İlk terör hareketleri, Romalıların bir örgütüne karşı gerçekleştirilen isyanlara dayanmaktadır. Ancak terörizm modern ...

Yeni Babil İmparatorluğu’nun Tarihi

Yeni Babil İmparatorluğu, ilk kez 626 yılında Nabopolassar tarafından kurulmuştur. Bu imparatorluğun tarihi, doğu Asya’da meydana gelen en önemli politik ...

Yeni Ahit Uygarlıkları’nın Tarihi

Yeni Ahit dönemi, Hristiyanlık ve Roma İmparatorluğu’nun etkileriyle şekillenen bir dönemdir. Bu dönemin sosyal yapısı, ekonomisi, sanatı ve mimarisi, yapılan ...

Yemen’in Tarihi

Yemen, Orta Doğu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Tarihi boyunca birçok farklı kültür, uygarlık ve devleti barındırmıştır. ...

Vietnam Savaşı’nın Tarihi

Vietnam Savaşı, 1955-1975 yılları arasında Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam arasındaki siyasi ve askeri çatışmadır. Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş döneminde, ...

Vietnam Savaşı: ABD’nin Güney Vietnam’a Müdahalesi ve Gerilla Savaşı

Vietnam Savaşı, 1955-1975 yılları arasında gerçekleşmiş ve Güney Vietnam’ın komünist Kuzey Vietnam’a karşı korunması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Savaşın kökenleri Fransa’nın Vietnam’a ...

Venezuela’nın Tarihi

Venezuela’nın tarihi oldukça zengindir ve İspanyol sömürgeciliği döneminden günümüze pek çok değişim geçirmiştir. Kolonileştirilme döneminde İspanyollar tarafından sömürülmüş olan Venezuela, ...

Venedik Cumhuriyeti’nin Ortaçağ Tarihi

Venedik Cumhuriyeti, Ortaçağ Avrupa’sında önemli bir güçtü. Bu makalede, Venedik Cumhuriyeti’nin kuruluşu, gelişen ticaret ağı, deniz gücü ve savaş teknolojisi, ...

Vatikan Şehri’nin Tarihi

Vatikan Şehri, dünyanın en küçük bağımsız devleti ve aynı zamanda Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi olarak bilinmektedir. Şehir, İtalya’nın başkenti Roma’nın ...

12323 İleri