Yemen’in Tarihi

Yemen, Orta Doğu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Tarihi boyunca birçok farklı kültür, uygarlık ve devleti barındırmıştır. Olağanüstü doğal kaynaklara sahip olan Yemen, tarih boyunca birçok ticaret yolunun kesiştiği stratejik bir konumda yer almaktadır. Antik dönemlerde Yemen, Ma’rib Krallığı ve Saba Krallığı gibi önemli krallıklara ev sahipliği yapmıştır. İslam’ın yayılması ve etkisiyle birlikte Yemen, İslam’ın önemli anıtlarını barındırmıştır. Modern tarihinde ise Osmanlı İmparatorluğu ve İkinci Dünya Savaşı gibi olaylar, kentsel ve siyasi yapısını derinden etkilemiştir. Yemen, günümüzde de siyasi ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Yemen’in Eski Dönemi

Yemen’in antik dönemi, Sörthöyük’teki bazalt ve obsidyen yapılardan günümüze kadar birçok arkeolojik bulguyla belirlenmiştir. Yemen, MÖ 4000 ve MÖ 1000 yılları arasında, çoğunlukla Sümer ve Akad uygarlıklarının etkisi altında olmuştur. Bunun yanı sıra, Yemen’de bazı antik uygarlıklar da gelişmiştir. Bunlar arasında Saba Krallığı ve Ma’rib Krallığı sayılabilir. Saba Krallığı, Bağdat’ı Aden’e bağlayan inci yolunda yer alan başkentleri Marib ile Yemen’in ilk merkezî krallıklarından biriydi. Ma’rib Krallığı ise, MÖ 8. yüzyılda kurulmuş ve Nehem Dağı’nın eteklerinde yer alan bir krallıktı. Bu krallığın inşa edilen barajı o döneme kadar inşa edilmiş en büyük barajdı ve Yemen ekonomisi için hayati öneme sahipti.

İslam Öncesi Yemen

İslam Öncesi Yemen dönemi, Yemen tarihinin en eski dönemlerinden biridir. Bu dönemde Yemen, antik uygarlıklara ev sahipliği yaptı. Arap Yarımadası’nın güney bölgesinde yer alan Yemen’de, Sabaeans, Himyarites, Ma’iniler ve Qatabanlılar gibi birçok antik krallık ve uygarlık iz bıraktı. Bu uygarlıklar, tarım, ticaret ve sanat gibi alanlarda büyük gelişmeler kaydetti. Yemen aynı zamanda, stratejik konumu nedeniyle birçok dış gücün ilgisini çekti. İslamiyet’in yayılması ile birlikte, Yemen’de de önemli değişiklikler yaşandı.

 • Saba Krallığı’nın yıkılması
 • Himyar Krallığı’nın yükselişi
 • Yemen’de Yahudi nüfusun yüksekliği

İslam Öncesi Yemen, Yemen tarihinde önemli bir dönemdir. Bu dönem, Yemen’in kültürel mirasının birçok yönünü etkileyen kökleri barındırır. Yemen, antik uygarlıkların kalıntıları ile dolu bir ülke olarak bugüne kadar gelmiştir.

Ma’rib Krallığı

Ma’rib Krallığı Yemen tarihinin en önemli uygarlıklarından biridir. Adını Ma’rib şehrinden alan bu krallık, MÖ 8. yüzyılda kurulmuştur. Kızıldeniz kıyısında yer alan Ma’rib, Suudi Arabistan sınırına yakın bir konumdadır. Krallığın başkenti Ma’rib şehri, antik dönemin en önemli şehirlerinden biridir ve günümüzde de tarihî ve kültürel mirasını korumakta başarılı olmuştur.

Ma’rib Krallığı’nın en önemli mühendislik yapıtlarından biri Ma’rib Barajı’dır. Bu baraj, bileşik yapıya sahip bir su yapıtıdır. Yemen’deki en büyük antik yapıtlardan biridir ve su depolama, sulama ve tarım için kullanılmıştır. Krallık döneminde yüksek teknolojik bilgiye sahip olan Ma’ribliler, baraj inşaatı konusunda da oldukça ileri düzeydeydi.

Ma’rib Krallığı, Yemen tarihinin en görkemli dönemlerinden biridir. Yemen kültürüne ve tarihine büyük katkıları olan bu uygarlık, günümüzde de Yemen halkı tarafından büyük bir saygı ve hayranlıkla anılmaktadır.

Ma’rib Barajı

Ma’rib Barajı, Yemen’in Ma’rib şehrinde bulunan bir barajdır. Antik dönemlerde Ma’rib Nehri’nin sularını toplamak ve tarım yapmak için kullanılmıştır. İnşaatı 8. yüzyılda Ma’rib Krallığı döneminde gerçekleştirilmiştir ve Arap Yarımadası’nın en büyük barajı olarak kabul edilir. Barajın yapımında atıkları ve kil, taş, kerpiç ve beton malzemeleri kullanılmıştır. Ma’rib Barajı’nın yapımı, birçok bölgeye tarım yapmak için su sağlama konusunda büyük bir etkisi olmuş ve Yemen’in tarım ekonomisini desteklemiştir.

Barajın varlığı, antik dönemlerde Ma’rib Krallığı’nın gücünü artırmıştır. Ancak zamanla barajın işlevi azalmış ve 7. yüzyılda yıkılmıştır. 20. yüzyıla kadar yıkık durumda kalan baraj, 1980’lerde Suudi Arabistan ve Yemen hükümetlerinin finansmanıyla restore edilmiştir. Günümüzde, baraj hala su sağlama ve tarım için kullanılmaktadır.

 • Ma’rib Barajı, Arap Yarımadası’nın en büyük barajıdır.
 • Baraj, antik dönemlerde Ma’rib Krallığı’nın gücünü artırmıştır.
 • 1980’lerde Suudi Arabistan ve Yemen hükümetlerinin finansmanıyla restore edilmiştir.
 • Günümüzde, baraj hala su sağlama ve tarım için kullanılmaktadır.

Ma’rib Şehri

Ma’rib Şehri, Yemen tarihinde önemli bir konuma sahiptir. Antik çağlardan beri farklı kültürlerin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Arap mitolojisi ve İslam kültürü için büyük bir önem taşır.

Ma’rib Şehri, Saba Krallığı’nın başkenti olarak kullanılmış ve Yemen’in en zengin şehirlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Şehirde yer alan Ma’rib Barajı, su kaynaklarının kullanımı konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir.

Bununla birlikte, Ma’rib Şehri birçok kültürel esere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle, Ma’rib Şehri’nin kraliyet sarayı, camileri ve antik yapıları tarih severlerin uğrak yerlerinden biridir. Ayrıca, şehirde tarım ve ticaret alanında da gelişmişlik yaşanmıştır.

Ma’rib Şehri’nin tarihî ve kültürel önemi, UNESCO tarafından da kabul edilmiştir. Şehir, dünya mirası listesinde yer almaktadır.

Saba Krallığı

Saba Krallığı, Yemen tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık MÖ 8. yüzyılda kurulan Saba Krallığı, antik çağda Arabistan Yarımadası’nın en önemli siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi. Krallık, özellikle tarım ve ticaret alanında gelişmişti ve Medyen bölgesine kadar genişlemişti. Saba Krallığı’nın başkenti Marib, bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir. Krallık, kırmızı mercanlar ve baharatlar gibi ürünlerin ticareti yoluyla zenginleşti. Ayrıca, Marib Barajı da Saba Krallığı döneminde yapılmıştır. Krallık, özellikle Yemen tarihi ve kültürü açısından önemlidir ve günümüzde de Marib’deki antik kalıntılar turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

İslam Dönemi Yemen

Yemen’in İslam Dönemi, 7. yüzyılda Hz. Muhammed’in Medine’de devleti ilan etmesiyle başlamıştır. 628 yılında yapılan Hudeybiye Antlaşması sonrasında Yemen, İslam devleti ile dostluk ilişkisi kurmuştur. İslam Dönemi’nin başlarından itibaren Yemen, İslam dünyasının ilim, edebiyat ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Yemen’in İslam Dönemi’nde büyük bir ilim ve kültür hareketi yaşandı. İslami ilimler, özellikle hadis ve fıkıh alanında Yemenli bilginler önemli katkılar sağladılar. Yemen, İslam tarihinin önemli olaylarından biri olan fitne dönemi yaşadı. Bu dönemde İslam dünyasında bağlıklar ortaya çıktı ve Yemen de bu bağlıklara sahne oldu.

Zeydi Devleti

Zeydi Devleti, Yemen tarihinde önemli bir yere sahiptir. 800 yıl boyunca İran kökenli Zeydi Şii müslüman liderlerin hüküm sürdüğü devlet, Yemen’in doğu kesimlerinde kurulmuştur. Zeydi imamları, güçlü bir ordu ve örgütlü bir halk desteği ile yönetimlerini sürdürmüşlerdir. Zeydi Devleti’nin kurucusu imam Zeyd bin Ali, Hz. Ali’nin oğlu Hasan’ın torunudur. Onun kuvvetleri, Yemen’deki güçlü Abbasi halifeliğine karşı ayaklanarak Zeydi Devleti’ni kurmuştur.

Zeydi Devleti’nin tarihinde, çok sayıda savaş, ayaklanma ve siyasi çekişme yaşanmıştır. Zaman zaman gücü en üst noktaya ulaşan devlet, zaman zaman da parçalanarak zayıflamıştır. Ancak, Zeydi imamları devlet yönetiminde daima güçlü bir liderlik sergilemişlerdir. 20. yüzyılın sonlarına doğru, Zeydi Devleti Yemen’deki siyasi durumun şekillenmesinde etkili olmuştur.

 • Zeydi Devleti, Yemen’in tarihî kimliğine önemli bir katkı sağlamıştır.
 • Zeydi imamları, yoğun bir Şii nüfusun baskın olduğu kimi bölgelerde büyük bir takipçi kitlesine sahip olmuştur.
 • Zeydi Devleti, Yemen’in İslam tarihinde önemli bir kalemdir ve İslamiyet’in yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Hadrami Devletleri

Hadrami Devletleri, Yemen tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu devletler, Hadramut bölgesinde ortaya çıkmıştır ve 15. yüzyılın başından 19. yüzyılın sonuna kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hadramut bölgesi, gerek coğrafi konumu, gerek zengin ticari potansiyeli nedeniyle stratejik bir konuma sahipti. Bu nedenle, bu bölgenin kontrolü, büyük siyasi güçlerin ilgisini çekti. Hadrami Devletleri döneminde, bölgedeki kültürel ve sosyal yapı gelişmiştir. Eğitim ve sanat alanında da ilerlemeler kaydedilmiştir. Hadrami Devletleri’nin kalkınması, bölgenin ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan önemli bir merkez haline gelmesini sağlamıştır.

Modern Yemen Tarihi

Modern Yemen tarihi, ülkenin 1967’de Güney Yemen ve Kuzey Yemen olarak ikiye ayrılmasıyla başlar. Kuzey Yemen, 1962’de önceden kontrol eden imamların hüküm sürdüğü Zaidi imparatorluğundan kurtuldu. Güney Yemen, 1839’dan beri Britanya kontrolü altında olan Aden Kolonisi olarak bilinirdi. Bununla birlikte, ülke, 1990’da tekrar birleşene kadar iki ayrı devlet olarak devam etti. Yemen ayrıca, Son Savaşı sırasında Uluslararası Koalisyon’un Husileri desteklemesiyle uluslararası bir kriz haline geldi. Savaşın sonucu olarak, 2011 yılında göreve başlayan ülkenin ilk demokratik başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi, Husilerin kontrolündeki başkent Sana’a’dan kaçmak zorunda kaldı. Yemen, bugün hâlâ siyasi ve sosyal belirsizlikle karşı karşıyadır ve ekonomik olarak da zor durumdadır.

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yemen’deki etkisi oldukça büyüktü. Bu dönemde Yemen, Osmanlı Devleti’nin yönetimine girdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yemen’de bulunmasının temel sebebi, deniz bağlantısını kontrol altında tutabilmekti. Bu sayede hac yolu ve Bahreyn yolu daha kolay bir şekilde sağlanabilecekti. Öte yandan, Yemen’in Osmanlı’ya etkisi de büyük oldu. Osmanlı Devleti’nin Yemen’i yönetebilmesi için, bölgede halkı dışlayan, yabancı bir yönetim kurması gerekti. Bu durum, Yemen halkı arasında hoşnutsuzluğa neden oldu ve halk isyanları başladı.

 • Osmanlı dönemi boyunca Yemen’de birçok askeri yapı inşa edildi.
 • Yemen’deki Osmanlı İmparatorluğu yönetimi, Yemen halkı üzerinde büyük bir ekonomik baskı kurdu.
 • Osmanlılar döneminde Yemen’e birçok Osmanlı yapısı inşa edildi, özellikle Sana’a’da birçok tarihi Osmanlı yapıları ve camileri vardır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yemen’deki etkisi, Yemen tarihi üzerinde hala devam etmektedir. Özellikle, Sana’a’daki tarihi Osmanlı yapıları, Yemen turizmi açısından oldukça önemlidir.

İkinci Dünya Savaşı Dönemi

İkinci Dünya Savaşı, Yemen’de siyasi ve askeri birçok değişime yol açtı. 1940’ların başında ülke, İngiliz güçleri tarafından işgal edilmişti. Ancak, İngilizler Almanya’nın kontrolü altındaki topraklarına taarruz edince, Yemen, Almanya’ya destek olmak için İngilizlerin yanından ayrıldı.

Yemen, İtalya’nın deklare ettiği Kraliyet İtalyan ordusuna karşı İngiliz güçlerine katıldı. Savaşın sonunda, Yemen, İngilizlerin zaferiyle sonuçlanan savaştan sonra bağımsızlığını ilan etti.

1962 Devrimi ve Sonrası

1962 Yemen Devrimi, cumhuriyet ilan edilmesiyle sonuçlandı. Bu devrim, Yemen Krallığı’nın sonu oldu ve Yemen Arap Cumhuriyeti kuruldu. Sovyetler Birliği ve Mısır, Yemen Devrimi’nin arkasındaki güçlerdi ve İngilizler, krallığı destekleyen güçlerdi. İki yıl süren iç savaş sonunda, cumhuriyet ilan edildi ve eski kral ve yanındaki liderler ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu devrim, Yemen’in modern tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak, devrim sonrası siyasi istikrarsızlık ve savaş dönemi de başladı. Yemen, tam olarak istikrarlı bir ülke olarak görülemez ve günümüzde bile birçok sorunla karşı karşıya.

Yemen Bugün

Yemen, günümüzde siyasi, sosyal ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Ülkede iç savaş ve yabancı müdahaleler sayesinde istikrarsızlık devam etmektedir. Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği iç savaş, nüfusunun çoğunluğunun yardıma muhtaç hale gelmesine neden oldu. İnsani yardım malzemeleri halen ülkenin belirli bölgelerine ulaşamamaktadır.

Yemen, ayrıca büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya. İşsizlik oranı oldukça yüksek, yoksulluk yaygın ve ekonomi tamamen çökmüş durumda. Su kaynaklarının azalması ve gıda sıkıntısı, vatandaşların hayatta kalmasını zorlaştırmaktadır.

Ülkede ayrıca kadınların hakları ve eğitim gibi temel insan haklarına yönelik sorunlar da mevcut. Yemen hükümeti, bu sorunları ele almaya çalışıyor, ancak savaş ve iç istikrarsızlık nedeniyle bu sorunlarla mücadele etmek oldukça zor.

Yemen’in bugünkü durumu, ülkenin tarihi kültürel ve coğrafi önemini gözler önüne seriyor. Umutlu olmak zor, ancak Yemen halkı bu zor zamanlardan kurtulacak ve yeniden normal bir yaşam kuracak güç ve potansiyele sahiptir.

Yorum yapın