Brexit: İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Ayrılması

2016’da yapılan bir referandum sonrası İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı aldı. Bu kararla birlikte İngiltere için karmaşık bir süreç başladı. AB’ye üye olan ülkelerin tüm ticaret anlaşmaları ve ekonomik bağlantıları, İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında yeniden gözden geçirilmek zorundaydı. Brexit müzakereleri sırasında, çok sayıda mesele ele alındı ve İngiltere ile AB arasındaki zorlu müzakereler sonucunda, 31 Ocak 2020’de sonuç olarak İngiltere AB’den resmen ayrıldı. Artık İngiltere, AB vatandaşları için hem çalışma hem de seyahat izinleri için ayrı bir vizeler uygulayacak. Brexit’in sonuçları ise hala incelenmeye devam ediyor.

Brexit Sonrası Ticaret Anlaşmaları

Brexit’in ardından İngiltere, Avrupa Birliği ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak için müzakereler yapıyor. İngiltere, AB’ye ihracat yaptığı için ticaretin önemi oldukça yüksek. Ancak, İngiltere’nin AB’den uzaklaşmasının ardından Avrupa pazarlarına erişimde belirsizlikler oluştu. İngiltere, AB’ye ihracat yapmak istemeyebilir veya AB ile yeni ticaret anlaşmaları yapabilir. Bu durum, tüm sektörler için bir belirsizlik yaratmaktadır. İngiltere, diğer ülkelerle de ticaret anlaşmaları yapabilir, ancak bu anlaşmaların AB ile olan ticareti ne kadar etkileyeceği belirsizdir.

Brexit sonrası İngiltere, Avrupa’nın ticaretindeki birkaç ülke ile anlaşmalar yapmak için görüşmeler yürüttü. Bunlardan biri ABD ve diğeri ise Çin’dir. Ancak, bu anlaşmaların tamamlanması zaman alabilir ve İngiltere, AB’nin sağladığı ticaret kolaylığından yoksun kalabilir. Ayrıca, Kuzey İrlanda sınırı konusu, AB ile ticaret yapmak için İngiltere ve AB arasındaki görüşmeleri zorlaştırabilir.

Brexit’in İngiltere Ekonomisine Etkileri

Brexit, İngiltere ekonomisinde birçok değişikliğe neden oldu. Bu değişiklikler arasında en önemlileri, İngiltere’nin AB ile yaptığı ticaret anlaşmalarının sona ermesi ve AB ülkeleriyle olan ticaretin yeniden yapılandırılması gerekliliği. Bu durum, İngiltere ekonomisinde belirsizliklere neden olurken, özellikle ihracatçılar ve ithalatçılar için zorluklar yarattı. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, İngiltere hükümeti bir dizi destek önlemi aldı. Bu önlemler arasında, işsizlik sigortası, bankacılık sektörü ve konut piyasasına yönelik teşvikler bulunuyor. Ancak, Brexit’in uzun vadeli ekonomik etkileri henüz tam olarak anlaşılamamış durumda.

İşsizlik Oranlarındaki Değişim

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının en büyük endişelerinden biri işsizlik oranlarındaki değişimlerdir. AB’den ayrılmanın ardından işsizliğin artması beklenmektedir. İşsizlik oranlarındaki değişimler, AB ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşmalarının olası bir değişimi değişiklik gösterebilir. İngiltere, AB içinde kalmaya karar verseydi bile, yüksek işsizlik oranları sorunu gündemdeydi. AB’nin kurallarına uymayan ve geçmişte birçok kez sınırlarını açan İngiltere, ülkeye giren göçmen sayısının artmasına neden olmuştu. İşsizlik oranlarındaki değişimler, Brexit sonrası İngiltere ekonomisindeki en büyük endişelerden biri olarak kalacaktır.

İşgücü Piyasasının Durumu

İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında işgücü piyasasının durumu da etkilendi. AB ile yapılan ticaret anlaşmalarının değişmesi, İngiltere’deki işletmelerin ihtiyacı olan iş gücü talebinde değişikliklere yol açtı. Buna karşılık, AB ülkelerindeki İngiltere dışındaki işletmelerin, İngiltere’de faaliyet göstermek için olan talebi de azaldı.

Bunun sonucu olarak, İngiltere’deki işsizlik oranı arttı. İşsizlik oranlarındaki artışın yanı sıra, iş talep ve arzında da değişimler yaşandı. İngiltere’de pek çok sektördeki firmalar, işletme sermayelerinin azalması üzerine iş gücü maliyetlerinde tasarruf yapmak zorunda kaldılar.

Buna karşın, bazı sektörlerde iş talebi arttı. Özellikle inşaat sektörü, İngiltere ekonomisinde hala büyük bir paya sahip ve bu sektörde iş fırsatları hala devam etmekte. Bunun sonucunda, iş gücü piyasasında bir dengesizlik görülebilir.

Genel olarak, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının işgücü piyasası üzerindeki etkileri olumsuz oldu. İşletmelerin iş gücü talebindeki değişimler, işsizlik oranlarındaki artış ve İngiltere’de faaliyet gösteren AB dışındaki işletmelerin azalan talepleri, İngiltere ekonomisi için birçok soru işareti doğuruyor.

İstihdam Politikaları ve Vergi Sistemi Değişiklikleri

İngiltere AB’den ayrılmasının ardından yeni istihdam politikaları ve vergi sistemi değişiklikleri uygulayabilir. İşgücü piyasasında işsizlik oranlarının yükseleceği ve iş talep ve arzındaki dengelerin değişebileceği düşünülüyor. Hükümet tarafından yapılabilecek değişiklikler arasında vergi indirimleri ve teşvikleri, yeni iş sektörleri yaratmak amacıyla girişimcilik destekleri ve eğitim programları, işsizlik sigortasında yapılan değişiklikler bulunmaktadır.

Ayrıca, ülkedeki göçmen politikalarının da değişmesi bekleniyor. AB ülkelerinden gelen işçilere ilişkin daha katı sınırlandırmalar getirilebilir. Bunların sonucunda istihdam piyasasında farklı dinamikler oluşabilir ve hükümetin yeni politikaları ile işgücü piyasası yeniden yapılanabilir.

Vatandaşların yanı sıra işletmeler de bu değişimlerden etkilenebilir. Vergi sistemi değişiklikleri, işletmelerin ciro ve kar oranlarında dengesizliklere neden olabilir. Ancak, yeni düzenlemeler girişimlerin büyümesine de yardımcı olabilir ve ülkede yeni iş alanları yaratabilir.

Fiyat Dalgalanmaları

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ekonomik etkileri arasında fiyat dalgalanmaları da yer alıyor. Brexit sonrasında ülkede döviz kuru değişiklikleri ve ticaret anlaşmalarındaki belirsizlikler fiyatları doğrudan etkiledi. Bu durum başta gıda ve enerji olmak üzere birçok sektörde fiyat artışlarına sebep oldu. Tüketiciler, artan fiyatların kendilerine yansımasıyla alım güçlerinde azalmalar yaşadılar. Özellikle düşük gelirli kişilerin bu durumdan en çok etkilenecekleri bekleniyor. Brexit sonrasındaki fiyat dalgalanmaları hala devam etmekte ve önümüzdeki süreçte tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Brexit’in AB’ye Etkileri

İngiltere’nin AB’den ayrılması sadece İngiltere ekonomisini değil, AB ekonomisini de olumsuz etkileyecektir. AB, İngiltere ile yıllardır süren ortak birliktelik ve ticari işlemler sonucu önemli bir ticaret partneri haline gelmiştir. Dolayısıyla, İngiltere’nin AB’ye ayrılması, AB’nin ekonomik sistemine önemli bir yük getirecek ve AB ülkelerinin ekonomisi üzerindeki etkileri uzun süreli olacak. Ayrıca, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından AB ile İngiltere arasındaki ticari işlemler aksayacaktır. Bu durum, her iki taraf için de olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi, diğer AB ülkelerinin Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi mali kriz yaşayan ülkelere yaptığı mali yardımı azaltabilir veya sona erdirebilir.

AB Bütçesi ve Bölünmeler

AB’nin en büyük ülkelerinden biri olan İngiltere, AB’den ayrılması sonrasında AB bütçesi ve AB içindeki ilişkiler üzerinde etkili oldu. İngiltere AB’ye yıllık olarak milyarlarca avro ödemekteydi, bu ödemenin ayrılık sonrası yapılacak ödemeler ne olacak? Bu sorunun yanıtı henüz net olmasa da İngiltere, AB’nin bütçesine katkı vermeye devam etmesi gerekebilir. Bunun yanı sıra, AB’nin diğer ülkeleri de İngiltere’nin ayrılması nedeniyle büyük bir kayıptan etkilenebilir. İngiltere’nin ayrılığı ile AB bütçesi azalacak ve bu AB’nin bazı programlarını etkileyebilir. AB bu kayıpları telafi etmek için yeni bütçe kaynaklarına ihtiyaç duyabilir.

AB Yeniden Yapılanması

Brexit’in ardından AB’nin yeniden yapılanması ve yeni birlikteliklerin kurulması önemli bir konu haline geldi. Bu süreçte AB’nin, İngiltere’nin kararını kabul etmek zorunda olduğu için önemli bir değişim yaşadığı görülmekte. Ancak AB içinde kalmayı tercih eden ülkelerin de benzer talepleri olması nedeniyle AB’nin yeniden yapılandırılması zorlu bir süreç olacak. AB içindeki ülkelerin ekonomik durumları ve birbirleriyle olan ilişkilerine bağlı olarak, AB’nin yeni birliktelikler kurması da mümkün olacak. Bu süreçte AB, Brexit sonrası döneme adapte olmakta zorlanan üye ülkelerin de desteğini alarak yönetilecek.

Yorum yapın