Kıbrıs’ın Ortaçağ Tarihi

Kıbrıs’ın Ortaçağ Tarihi dönemi tarihçiler tarafından yoğun bir şekilde incelenmiştir. Ortaçağ dönemi, Kıbrıs’ın farklı devletler tarafından ele geçirildiği bir dönemdir ve bu nedenle tarihi oldukça karmaşıktır. Kıbrıs’ın tarihi, M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanmakta ve bölgenin farklı medeniyetler tarafından yönetilmesi nedeniyle oldukça çeşitlidir. Bu nedenle, Kıbrıs’ın Ortaçağ dönemi hakkında merak edilenler özellikle ilgi çekicidir. Bu dönemde Lüzinyan Hanedanlığı, Cenevizler ve Bizans İmparatorluğu gibi farklı güçlerin etkisi altında olan Kıbrıs, mimari ve sanat alanında oldukça ilginç gelişmeler görmüştür ve bu alanda pek çok önemli eser ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs’ın Tarihi Arka Planı

Kıbrıs, yaklaşık 10.000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan bir adadır. Tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıklar arasında Antik Yunan, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans, Lüzinyan Hanedanlığı, Ceneviz ve Osmanlı İmparatorluğu yer almaktadır.

Antik dönemde, Kıbrıs adası, fenikeliler için önemli bir ticaret merkeziydi. Daha sonra, adada eski Yunan dönemi yaşandı ve Kıbrıs, Ptolemy Hanedanlığı’nın bir parçası haline geldi. Roma İmparatorluğu döneminde, Kıbrıs, önemli bir ticaret merkezi olarak kalıcılığını sürdürmüş ve Bizans döneminde de bu önemini korumaya devam etmiştir.

Lüzinyan Hanedanlığı döneminde, Kıbrıs, ticaret, kültür ve sanat alanlarında büyük bir gelişme kaydetti. Bu dönemde, adada mimari, edebiyat ve sanat alanında birçok önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu genel tarih arka planının yanı sıra, Kıbrıs’ın tarihi boyunca yaşadığı siyasi, ekonomik ve kültürel değişiklikler de adanın tarihi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.

Kıbrıs’ın Ortaçağ Yönetimi

Kıbrıs’ın Ortaçağ dönemi, farklı kültürlerin hâkimiyeti altına girdiği ve bu süreçte farklı yönetim biçimleri ile karşılaştığı bir dönemdir. Ortaçağ yönetimi, Kıbrıs’ın tarihinde önemli bir yer tutar. Kıbrıs, Ortaçağ döneminde Bizans İmparatorluğu, Lüzinyan Hanedanlığı ve Ceneviz Cumhuriyeti gibi devletler tarafından yönetilmiştir.

Bizans İmparatorluğu döneminde, Kıbrıs eyaleti Konstantinopolis’ten atanan valiler tarafından yönetilmekteydi. Lüzinyan Hanedanlığı döneminde ise, adada özerk bir devlet kurulmuş ve Kıbrıs Kralı tarafından yönetilmiştir. Cenevizliler’in Kıbrıs’ı ele geçirmesi ise, ada için yeni bir yönetim biçimini beraberinde getirmiştir.

Kıbrıs’ın Ortaçağ dönemi yönetimi, bu farklı devletlerin yönetim tarzlarının birbirinden farklı olmasından dolayı da değişkenlik göstermiştir. Özellikle Lüzinyan Hanedanlığı döneminde, Kıbrıs’ta kurulan devletin özerk olması, ada halkının yönetimde söz sahibi olması ve yerel yöneticilerin dönemin ihtişamına bırakılarak kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gibi özellikleri dikkat çekmektedir.

Ortaçağ yönetimi, Kıbrıs’ın siyasi, ekonomik ve sosyal hayatına etki etmiş ve bu dönemin izleri günümüze kadar devam etmiştir.

Lüzinyan Hanedanlığı

Lüzinyan Hanedanlığı, Kıbrıs’ın Ortaçağ döneminde en uzun süre hüküm sürmüş hanedanlıktı. Kıbrıs’taki merkezi hükümet, Lüzinyanlar tarafından yönetildi. Lüzinyan Hanedanlığı’nın en önemli lideri III. Hugh’du ve Kıbrıs’ın yönetiminde büyük rol oynadı.

Bu dönemde Kıbrıs ekonomisi önemli ölçüde gelişti. Ülke, ticaret yollarının kesiştiği stratejik bir konumda yer aldığı için, Lüzinyanlar, Kıbrıs’ı Akdeniz’deki en önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirdi. Tarım, özellikle şarap ve şeker pancarı üretimi önemliydi.

Lüzinyan Hanedanlığı dönemi, Kıbrıs’ın kültürel gelişimi için de önemlidir. Kıbrıs’taki sanat ve edebiyat, Avrupa’nın diğer bölgelerinden dış etkileri de alarak gelişti. Lüzinyanlar, Kıbrıs’taki kiliselerin yeniden inşası ve diğer yapıların restore edilmesi için de büyük bir çaba gösterdi.

Bu dönemde Kıbrıs, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsız bir şekilde varlığını sürdürdü. Ancak Lüzinyan Hanedanlığı’nın son lideri, Jannson’un ölümüyle birlikte, hanedanlık sona erdi ve Kıbrıs, Venedik Cumhuriyeti’nin eline geçti.

Kıbrıs’ın Ekonomisi

Kıbrıs’ın Ortaçağ dönemi, Lüzinyan Hanedanlığı’nın yönetiminde değişimlerle dolu bir dönemdi. Bu dönemde ekonomi de önemli bir değişim geçirdi. Lüzinyan Hanedanlığı, tarımsal faaliyetleri arttırarak Kıbrıs’ın tarım sektörüne öncelik verdi. Adanın zengin toprakları sayesinde, tarım ürünleri, özellikle de şeker kamışı ve üzüm gibi ürünler, adanın ihracatının ana kaynağı haline geldi. Ticaret de önem kazandı ve Kıbrıs, hem batıdaki hem de doğudaki ülkelerle ticari ilişkiler kurarak zenginliğini arttırdı.

Lüzinyan Hanedanlığı ayrıca adanın maden kaynaklarını da keşfetti. Bakır madeni, Kıbrıs’ta uzun süredir işletilen bir kaynaktı, ancak Lüzinyan döneminde üretim arttı ve işlenmiş bakır ana bir ihracat ürünü haline geldi. Hanedanlık ayrıca adanın doğal limanlarının farkına vararak deniz ticaretinin de gelişmesine yardımcı oldu.

 • Lüzinyan Hanedanlığı sayesinde Kıbrıs ekonomisi tarım ve ticarette büyük değişimler yaşadı.
 • Tarım, özellikle şeker kamışı ve üzüm üretimi, ana ihracat kaynağı haline geldi.
 • Bakır madeni, Lüzinyan döneminde artan üretim ile ana ihracat ürünlerinden biri oldu.
 • Hanedanlık, doğal limanları sayesinde deniz ticaretinin gelişmesine yardımcı oldu.

Ortaçağ Kıbrıs’ı, ekonomik açıdan önemli ve başarılı bir dönemdi. Lüzinyan Hanedanlığı’nın öncülüğünde, adanın tarım ve ticaret potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıktı.

Kıbrıs’ın Kültürü

Kıbrıs, Ortaçağ döneminde Lüzinyan Hanedanlığı tarafından yönetiliyordu. Bu dönemde, Kıbrıs’ta kültürel gelişmeler de yaşandı. Özellikle Lüzinyan Hanedanlığı’nın Katolik kilisesini resmi din olarak benimsemesiyle, Kıbrıs’ta sanat, edebiyat ve mimari alanlarında da değişiklikler meydana geldi.

Lüzinyan Hanedanlığı, Kıbrıs’ın kültürünü canlandırmak için büyük uğraşlar verdi. Hanedanlık, kiliseler, manastırlar, şatolar ve kaleler gibi pek çok yapıyı inşa ettirdi. Bu yapılar, Gotik tarzının özelliklerini taşıyordu ve bu sayede Kıbrıs’a özgü bir tarz oluştu. Ayrıca bu dönemde, Kıbrıs’ta İtalyan edebiyatı ve şiiri de popüler oldu.

Lüzinyan Hanedanlığı, Kıbrıs’ta edebiyatın gelişmesi için de büyük çaba sarf etti. Kıbrıs’taki ilk baskı matbaası, 1481’de Larnaka’da açıldı. Bu sayede Kıbrıs, İtalyan edebiyatının ve düşüncenin etkisinde kalmaya devam etti.

Genel olarak, Lüzinyan Hanedanlığı döneminde Kıbrıs, sanat, mimari ve edebiyatta büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bu atılımlar, Kıbrıs’ın kültürünü üst seviyelere taşıdı ve günümüze kadar da etkisini sürdürdü.

Cenevizler Dönemi

Cenevizler, Kıbrıs’ı ele geçirerek adada yaklaşık 3 asır boyunca egemenlik sürdürmüştür. Bu dönemde Kıbrıs’ın ekonomisi ve ticareti canlanmış, adanın sosyal hayatı da önemli değişimler yaşamıştır.

Cenevizler, ticaret yolu üzerinde stratejik bir konumda olan Kıbrıs’ı ele geçirerek, adanın kontrolünü ellerine almıştır. Ceneviz döneminin en önemli yapılarından biri olan Lusignan Sarayı, Kıbrıs’ın Cenevizli yönetimi döneminde yapılmıştır. Bu dönemde ayrıca birçok kilise, manastır ve katedral de inşa edilmiştir.

Cenevizler dönemi, Kıbrıs’ın ticaret hayatının canlanması ve birçok ürünün ihraç edilmesi açısından oldukça önemlidir. Adada üretilen ürünler arasında şarap, tuz, balık, kuru üzüm ve doğal taşlar yer almaktadır. Cenevizli tüccarlar, bu ürünleri Avrupa’ya taşıyarak, Kıbrıs’ın ekonomisine katkıda bulunmuşlardır.

Aynı zamanda, Cenevizler dönemi Kıbrıs tarihi açısından önemli bir kültürel dönüşüme de sahne olmuştur. Adada birçok İtalyan ve Cenevizli sanatçı ve zanaatkar çalışmış, mimari eserler ve sanatsal yapıtlar üretmiştir. Bu dönemde, Latin geleneğinden beslenen yeni bir kültürel hareket başlamış ve bu hareket Kıbrıs’ın yükselişinde önemli bir rol oynamıştır.

Kıbrıs’ın Ortaçağ Mimari ve Sanatı

Kıbrıs’ın Ortaçağ dönemi mimari ve sanatı oldukça zengin bir mirasa sahiptir. Kıbrıslı sanatçılar çeşitli dönemlerde Bizans, Lüzinyan, ve Rönesans tarzlarını yansıtmıştır. Bu dönemde yapılan kiliseler, manastırlar, saraylar, müzeler ve diğer yapılarda imparatorluk mimarisinin detayları fark edebilirsiniz. Bizans mimarisinin geniş ve ferah yapılarına ek olarak, Lüzinyan hanedanlığının döneminde Gotik mimari stilinin de etkisi görülmektedir. Kıbrıs’ın Ortaçağ dönemi sanatı ise genellikle ikonografi ve mozaiklerden oluşur. Bu sanat eserleri Kıbrıs’taki kiliselerde sıklıkla görülebilir ve kültürel önemleri oldukça yüksektir.

 • Bizans dönemine ait yapılar arasında St. Barnabas ve Kantara kaleleri yer almaktadır.
 • Lüzinyan hanedanlığı döneminde inşa edilen önemli yapılar ise Famagusta şehrindeki tarihi surlar, Lala Mustafa Paşa Camii, ve St. Nicholas Katedrali’dir.
 • Rönesans döneminin mimari stilinde ise, Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen Büyük Han gibi tarihi yapılar görülebilir.
 • Ortaçağ sanatı eserleri arasında en değerli olanları Kıbrıs’ta ikonlar ve mozaiklerdir. St. Barnabas Müzesi’nde Bizans dönemine ait birçok ikon sergilenmektedir.

Bizans Dönemi Mimari ve Sanatı

Bizans Dönemi mimari ve sanatı Kıbrıs’a, özellikle ada üzerindeki kiliselerin inşası ile girmiştir. Bu dönemde, inşaatlar genellikle küçük ölçekli, basit ve işlevsel olup, Bizans mimarisinin karakteristik özelliklerini taşır. Örneğin, çoğu kilise kubbeli ve küçük pencereleri olan kare ya da dikdörtgen bir plana sahipken sonradan eklenen kemerli narteks ile genişleyebilirler. Ayrıca, bazı kiliseler, dekorasyonları ve freskleriyle dikkat çekiciydi. Bizans mimarisinin en önemli özelliği, iç mekanın aydınlatılması için çok sayıda mozaik ve fresk kullanmasıdır. Bu dönemde Kıbrıs’ta yapılan kiliseler, Bizans mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan önemli bir koleksiyon oluşturmuştur.

 • Bizans mimarisinin karakteristik özellikleri: kubbeli ve küçük pencereleri olan kare ya da dikdörtgen bir plan, kemerli narteks
 • Kıbrıs’ta yapılan kiliseler, dekorasyonları ve freskleriyle dikkat çekicidir
 • İç mekanların aydınlatılması için çok sayıda mozaik ve fresk kullanılır
 • Kıbrıs, Bizans mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan önemli bir koleksiyona sahip

Lüzinyan Hanedanlığı Dönemi Mimari ve Sanatı

Lüzinyan Hanedanlığı dönemi, Kıbrıs mimarisi ve sanatı üzerinde önemli bir etki yapmıştır. Bu dönemde, Kıbrıs’ta birçok kilise, manastır ve kale inşa edilmiştir. Bu yapılar genellikle Gotik tarzda inşa edilmiştir ve Lüzinyan Hanedanlığı dönemi, Kıbrıs’ta Gotik tarzın kültürel bir yükselişini simgelemiştir.

İnşa edilen yapıların arasında Lefkoşa’daki Aziz Sofya Katedrali, Salamis Antik Kenti’ndeki Aziz Barnabas Manastırı ve Girne’deki St. Hilarion Kalesi sayılabilir. Bu yapılar, Gotik tarzının yanı sıra Kıbrıs’ın yerel mimari tarzlarından da etkilenmiştir.

Ayrıca, Lüzinyan Hanedanlığı dönemi Kıbrıs’ında sanatta da bir dönüşüm yaşanmıştır. Kıbrıs resim sanatı, bu dönemde İtalyan Rönesans stilinin etkisi altına girmiştir. Lüzinyan dönemi sanatında, özellikle kilise duvarlarına yapılan freskler ve ikonalar önemli bir yer tutmuştur.

Bununla birlikte, Lüzinyan Hanedanlığı dönemi mimari ve sanatındaki değişiklikler sadece bu tarzları içermemiştir. Kıbrıs’taki farklı kültürlerin etkisi nedeniyle, döneme özgü bazı benzersiz mimari özellikler de ortaya çıkmıştır. Örneğin, Larnaka’daki Ayios Lazaros Kilisesi’nin Osmanlı ve Venedik mimarisinin etkilerini taşıması gibi.

Rönesans Dönemi Mimari ve Sanatı

Rönesans Dönemi, Avrupa’da 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde, sanat ve mimarlık alanında birçok yenilik yapıldı ve bunlar tüm Avrupa’ya yayıldı. Rönesans dönemi mimarlık ve sanatı, Kıbrıs’ta da etkisini gösterdi.

Kıbrıs’ta Rönesans dönemi mimarisi, özellikle Lüzinyan Hanedanlığı’nın sonlarında başladı. Bu dönemde yapımı tamamlanan en önemli eserlerden biri, Famagusta’daki Salamis Katedrali’dir. Katedral, gotik tarzda inşa edilmiştir ve dönemin en önemli mimari yapılarından biridir.

Rönesans dönemi sanatı da Kıbrıs’ta oldukça etkilidir. Bu dönemde yapımı tamamlanan eserler arasında, Larnaka’daki Aziz Lazaros Kilisesi’nin içi fresklerle süslenmiştir. Freskler, İtalyan kilise sanatı ve Rönesans tarzını yansıtmaktadır.

Kıbrıs, Rönesans dönemi mimarisi ve sanatı açısından da oldukça zengin bir geçmişe sahiptir. Bu döneme ait eserler, günümüzde de turistler tarafından ziyaret edilmekte ve ilgi görmektedir.

Kıbrıs’ın Ortaçağ Dini Hayatı

Kıbrıs’ın Ortaçağ dönemi dini hayatı oldukça çeşitlilik gösteriyordu. Kıbrıs, Bizans İmparatorluğu ve Lüzinyan Hanedanlığı dönemlerinde Hristiyanlıkla yönetiliyordu. Bizans döneminde, kiliseler, manastırlar ve rahipler oldukça önemliydi. Lüzinyan Hanedanlığı döneminde ise, Kıbrıs Kilisesi’nin bağımsızlığı korunmuş ve Papa tarafından ziyaret edilmiştir. Cenevizler dönemi ise daha farklı dini inançların Kıbrıs’a girişine neden oldu. Bu dönemde Katolik Kilisesi, Kıbrıs Kilisesi’ne hakimdi ve Fransisken ve Dominiken tarikatları da adaya geldi. Bu süreçte, Kıbrıs’ta dinsel hoşgörü arttı ve dini çoğulculuk görüldü.

Bizans Dönemi Kiliseleri

Bizans dönemi Kıbrıs kiliseleri, imparatorluktaki diğer kiliselerle benzer özelliklere sahipti. En önemli özellikleri, genellikle yuvarlak kubbeli ve yanlarda yarım kubbelerin bulunduğu bir çapraz plana sahip olmalarıydı. Kiliselerin iç mekanları usta işi mozaik ve fresklerle süslenerek, inançsal betimlemeler ve tasvirlerle donatılmıştı.

En önemli Bizans dönemi kilisesi, bugünkü Larnaka şehrindeki St. Lazarus Kilisesi’dir. Bu kilise, Kutsal Kitap’ta bahsedilen Lazarus’un gömüldüğü yer olarak düşünülmekteydi. Bu nedenle, kilisenin yapımında yerel taş ve mermerden yapılmış doğal bir mezar kullanılmıştır. Diğer önemli kiliseler arasında, Famagusta’daki Ayia Sophia Kilisesi, Lefkoşa’daki Selimiye Camii’nin öncesi olarak inşa edilen Ayasofya Camii ve Kition’daki Agia Triada Kilisesi yer almaktadır.

 • Bizans dönemi kiliseleri, yuvarlak kubbeli ve yanlarda yarım kubbelerin bulunduğu bir çapraz plana sahipti.
 • Kiliselerin iç mekanları usta işi mozaik ve fresklerle süslenerek, inançsal betimlemeler ve tasvirlerle donatılmıştı.
 • St. Lazarus Kilisesi, Kutsal Kitap’ta bahsedilen Lazarus’un gömüldüğü yer olarak bilinir.
 • Diğer önemli kiliseler arasında, Famagusta’daki Ayia Sophia Kilisesi ve Lefkoşa’daki Selimiye Camii’nin öncesi olarak inşa edilen Ayasofya Camii yer almaktadır.

Lüzinyan Hanedanlığı Dönemi Kiliseleri

Lüzinyan Hanedanlığı dönemi, Kıbrıs’ın Ortaçağ tarihinde oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemde yapılan kiliseler de bölgenin mimari ve kültürel yapısının öne çıkan unsurları arasındadır. Kiliselerin mimari özellikleri genellikle Bizans ve Roma mimarisiyle benzerlik gösterir. İç mekanlar geniş ve yüksek tavanlıdır, sütunlar mozaiklerle süslüdür. En önemli kiliseler arasında Lala Mustafa Paşa Camii, Ayia Napa Manastırı, Ayia Sophia Kilisesi ve St. Hilarion Kalesi’ndeki Şapel sayılabilir. Bu kiliseler, Lüzinyan Hanedanlığı döneminde İtalya, Fransa ve Anadolu’dan getirilen ustalar tarafından inşa edilmiştir. Bu nedenle, Lüzinyan Hanedanlığı dönemi kiliselerinin mimari özellikleri, farklı kültürlerin harmanlandığı bir bütünlük sunar.

Cenevizler Dönemi Kiliseleri

Cenevizler, Kıbrıs’ı ele geçirdikten sonra ada üzerinde farklı inşaat projeleri hayata geçirdi. Bu inşaat projeleri arasında kiliseler de yer alıyordu ve Ceneviz dönemi kiliseleri, özellikle mimari özellikleri ile dikkat çekiyordu. Ceneviz döneminin en önemli kiliseleri arasında Agios Francesco Kilisesi yer alır. Bu kilise, Gotik mimari stilinde inşa edilmiştir ve adanın dini bir merkezi konumundaydı. Ayrıca, Ayia Filani Kilisesi de Cenevizler dönemi mimarisinin örnekleri arasında yer alıyor. Kilisede, yapının farklı bölümlerinde yapılan değişiklikler nedeniyle Romanesk ve Gotik mimari stilleri bir arada kullanılmıştır.

Yorum yapın