Sudan’ın Tarihi

Sudan, tarihi boyunca farklı krallıkların hakimiyeti altında kalmış bir Afrika ülkesidir. Bu makalede, Sudan’ın tarihi dönemleri ve yaşanan olaylar ele alınacaktır. Eski Sudan krallıkları arasında Napata, Meroe ve Kerma gibi önemli krallıklar yer almaktadır. Ayrıca İslam’ın Sudan’a yayılması, Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü dönem, Mısır ve Sudan arasındaki ilişkiler, İngiliz işgali ve bağımsızlık mücadelesi de bu makalede yer alacaktır. Modern Sudan’da ise darbeler ve sivil savaşlar yaşanmıştır. Turistik açıdan da ilgi çeken Nübye Nekropolü ve Mesakin Nübye antik kenti gibi yerler Sudan’ın zengin kültürel mirası ve turizm potansiyelini ortaya koymaktadır.

Eski Sudan Krallıkları

Sudan tarihi, eski krallıkların varlığıyla başlar. Eski Sudan krallıkları arasında en bilinenleri Meroe, Napata ve Kerma’dır. Kerma Krallığı, MÖ 2500 yılına kadar uzanır. Napata ise MÖ 8. yüzyılda kurulmuş ve MÖ 4. yüzyılda Makedonya Kralı Büyük İskender’in istilasına uğramıştır. Meroe ise MÖ 3. ve MS 3. yüzyıllar arasında varlığını sürdüren bir krallıktır. Bu krallıkların zengin kültürel mirası, günümüze kadar ulaşmıştır ve Sudan’ın tarihinde önemli bir yer tutar.

 • Meroe Krallığı: Kuzeydoğu Sudan’da yer alan ülkenin en büyük antik kentlerinden biri olan Meroe, MÖ 3. yüzyılda kurulmuştur. Krallık, Nil Vadisi’ndeki en büyük demir cevheri yataklarından birine ev sahipliği yapmıştır.
 • Napata Krallığı: MÖ 8. yüzyılda kurulan Napata Krallığı, 25. Hanedanlık döneminde Mısır’ın siyasi vasalı hâline gelmiştir.
 • Kerma Krallığı: Kerma Krallığı, en eski Sudan Krallığıdır ve özellikle zanaatkârlığıyla tanınmıştır.

Eski Sudan krallıkları, birçok mimari yapıya, sanatsal ve kültürel eserlere sahipti. Özellikle Meroe Krallığı’nın demir çelik üretimi, günümüzde Sudan’ın maden kaynakları arasında üst sıralarda yer almasını sağlamıştır.

İslami Dönem Sudan

Sudan’ın tarihine bakıldığında İslami dönem önemli bir yer tutar. İslamiyet’in Sudan’a yayılması M.S. 7. yüzyıla dayanır ve bu dönemde Müslüman yerleşim yerleri ve krallıkları oluşmaya başlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyeti altında olan Sudan, 1821’de Mısır’ın eline geçer ve İslami dönem bu dönemde daha da güç kazanır. Mahdi İsyanı olarak da bilinen 1881-1899 yılları arasında gerçekleşen dönemde ise Sudan’da bir İslami devlet kurulmuştur. İslami dönemde Sudan’ın kültürel dokusu ve mimarisi büyük ölçüde etkilenmiştir ve bu durum ülkenin zengin tarihi mirasının bir parçasıdır.

Osmanlı İmparatorluğu ve Sudan

Sudan, tarih boyunca pek çok farklı güç tarafından yönetilmiştir. Bunlardan biri de Osmanlı İmparatorluğu’dur. Sudan, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına girmiş, bu dönemde ülkenin yönetimi İstanbul’daki Osmanlı merkezinden sağlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Sudan’a yönetimi döneminde, ülkenin ekonomik durumu ve ticaret hacmi oldukça gelişmiştir. Sudan, elde ettiği zengin kaynaklar sayesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir sömürgesi konumuna gelmiştir.

Bu dönemde, Sudan’da Osmanlı valileri tarafından yönetilen küçük krallıklar kurulmuştur. Bunlar genellikle ticaret yollarının üzerinde yer almıştır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimi altında gelişmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Sudan’a hakimiyeti, 1821 yılına kadar devam etmiştir.

Sudan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyeti altında olduğu dönemde, ülkede pek çok gelişme yaşanmıştır. Bu dönemde Sudan, kültürel açıdan da oldukça zenginleşmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimindeki Sudan, farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmış, bu nedenle de kültürel açıdan oldukça renkli bir bölge haline gelmiştir.

 • Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde Sudan, ekonomik açıdan gelişmiştir.
 • Sudan, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir sömürgesi konumuna gelmiştir.
 • Osmanlı valileri tarafından yönetilen küçük krallıklar kurulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Sudan’ı yönetimi döneminde, ülkede ticaret oldukça gelişmiştir. Bu dönemde Sudan, doğu ve batı arasında önemli bir köprü olmuştur. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu, Sudan’daki müslümanlara destek vermiş, İslamiyet’in yayılmasını sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altındaki Sudan, bugünkü Sudan’da yaşayan müslüman çoğunluğun temelini oluşturmuştur.

Yönetim Dönemi Önemli Gelişmeler
16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altına girmesi
1821 Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimi sona eriyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimi altındaki Sudan’da, kültürel açıdan da oldukça zengin bir dönem yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Sudan’a getirdiği kültürel miras, günümüzde hala keşfedilmemiş pek çok zenginliği barındırmaktadır.

Mısır ve Sudan

Mısır’ın Sudan’ı fethetmesi, tarihi boyunca Sudan’ın siyasi ve ekonomik yapısını etkileyen önemli bir olaydır. Antik dönemde Nil Vadisi boyunca yayılan medeniyetin bir parçası olarak, Mısırlılar Sudan’ın yönetimini ele geçirdiler. İngilizlerin işgalinden önce, Mısır ve Sudan aynı yönetim altında bulunuyordu.

Sudan, Mısır’dan bağımsızlık kazandıktan sonra ekonomik ve siyasi zorluklarla karşı karşıya kaldı. 1960’larda, Sudan’ın Halk İşçi Partisi tarafından yönetimi ele alınana kadar, istikrarsızlıklar yaşandı. Ancak, çeşitli ekonomik reformlar sayesinde, Sudan’ın ekonomik durumu iyileşti.

Bununla birlikte, Sudan’ın siyasi tarihi sivil savaşlar, darbeler ve diktatörlüklerle doludur. Bu olaylar ülkenin gelişimine engel olmuştur. Ancak, 2019’da gerçekleşen devrim sonrası, Sudan yolunda demokrasi ve özgürlükler açısından önemli adımlar atmaya başlamıştır.

 • Mısır’ın Sudan’ı fethetmesi, Sudan tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır.
 • Sudan, Mısır’ın yönetimi altında iken siyasi ve ekonomik açıdan yarar sağladı.
 • Bağımsızlığın ardından, Sudan ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı.
 • Sudan’ın siyasi tarihi darbeler, sivil savaşlar ve diktatörlüklerle doludur.
 • Sudan, 2019’daki devrim sonrası demokratikleşme sürecinde ilerleme kaydetmektedir.

İngiliz İşgali Dönemi

Sudan, İngilizler tarafından 1898 yılında işgal edilmiştir. İşgalin nedeni, gölge kral lakaplı Mahdi liderliğindeki Mahdi İsyanı sırasında Sudan’da yaşananlar ve ordu gücünü korumak için Mısır ve Sudan’ı birleştirme kararıydı.

Bu dönemde, İngilizler Sudan’ı askeri ve siyasi yönden kontrol altına aldılar ve 1922 yılına kadar Mısır-Sudan olarak yönettikleri bu bölge, bu tarihte birlikte yönetimden ayrılarak bağımsız Sudan olarak adlandırıldı.

Bu dönemde Sudan halkı, İngiliz işgaline karşı mücadele etme kararı aldılar. İlk başta silahsız ve barışçıl gösteriler ve protestolar düzenleyen Sudan halkı, daha sonra daha radikal yollara başvurarak İngiliz işgaline karşı savaş açtılar.

İngilizlerin bu süreçte yürüttükleri sert ve zorlu mücadelenin sonunda, Sudanlılar, 1956 yılında bağımsızlıklarını kazanmayı başardılar.

Modern Sudan

Sudan, 1956 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra birçok siyasi ve toplumsal sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bağımsızlık sonrası dönemde, ülkede birçok darbe gerçekleşti ve sivil savaşlar yaşandı. 1969’da gerçekleşen Nimeyri darbesi ile ülke, askeri yönetim altına girdi ve bu dönemde Libya ve Güney Sudan ile de çatışmalar yaşandı.

Sudan’daki sivil savaşın en uzunu İkinci Sudan İç Savaşı’dır. Bu savaş, 1983’ten 2005’e kadar devam etti ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 2005 yılında imzalanan barış anlaşması ile Güney Sudan, bağımsızlığını kazandı.

Son yıllarda, Sudan’da yine bir darbe gerçekleşti ve Ocak 2019’da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Bu dönemde, ülkede birçok protesto ve çatışmalar yaşandı. Ancak 2019 yılında, Sudan’da siyasi bir geçiş hükümeti kuruldu ve ülkede barış ve demokrasi için umutlar artıyor.

Sivil Savaş 1983-2005
İkinci Sudan İç Savaşı Yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu
Devlet Başkanı Ömer el-Beşir 2019’da görevden uzaklaştırıldı

Sudan’ın Kültürü ve Turizm

Sudan’ın tarihi sadece siyasi olaylarla değil, zengin kültürel mirası ve turistik yerleriyle de öne çıkmaktadır. Ülkenin her bölgesinde farklı kültürel etkiler görülebilmektedir. Nil Nehri’nin vadisi, antik piramitler, nekropoller ve Arap medeniyetinin kalıntıları günümüzde Sudan’ın önde gelen turistik yerleri arasındadır.

Sudan, Nübye medeniyetiyle birlikte antik çağlardan bu yana birçok imparatorluk ve krallığa ev sahipliği yapmıştır. Bu tarihî zenginliğin en iyi örnekleri, Nübye Nekropolü ve Mesakin Nübye antik kentinde görülebilmektedir. Bunların yanı sıra, ülke genelinde yer alan müzeler, sanat galerileri ve tiyatrolar da Sudan’ın kültürünü yansıtmaktadır.

Son yıllarda turizme yönelik girişimler artmıştır ve ülkenin turizm sektörü potansiyeli giderek artmaktadır. Hükümetin turizm sektörüne yatırım yapması ve altyapı çalışmaları yapması, Sudan’ın turizm açısından cazip hale gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ülke genelinde açılan yeni oteller, restoranlar ve turistik tesisler, turistlerin gelecekte Sudan’ı keşfetmeleri için büyük fırsatlar sunmaktadır.

 • Nübye Nekropolü
 • Mesakin Nübye antik kenti
 • Musawwarat es-Sufra antik kenti
 • Pyramids of Meroe
 • Kasala
 • Nil Nehri Nehir yolculukları

Nübye Nekropolü

Nübye Nekropolü, Sudan’ın Meroe krallığı dönemine ait olduğu düşünülen tarihi bir mezarlık alanıdır. Bu nekropol, Sudan’ın önde gelen turistik yerlerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Alanda yaklaşık 20 otuzda piramit ve çeşitli yapı bulunmaktadır. Piramitler arasında uygun şekilde örgütlenmiş çıta duvarlar da vardır. Bu nekropol alanı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Turistler burayı ziyaret ederek Sudan’ın tarihi ve kültürel mirasına şahitlik edebilirler.

 • Nekropoldeki piramitlerin sayısı yaklaşık 20-30 arasındadır.
 • Bu alan, antik Meroe şehrinden yaklaşık 6 km uzaklıkta yer almaktadır.
 • Nekropol ve çevresinde bulunan diğer antik yapılar, Sudan’ın Meroe krallığı dönemine ait olduğu düşünülmektedir.
 • Bu nekropol alanı, Sudan’daki diğer tarihi turistik yerler gibi ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerler arasındadır.

Yorum yapın