Togo’nun Tarihi

Togo, Afrika kıtasının batısında bir ülkedir ve yaklaşık olarak 7 milyon kişinin yaşadığı bir yerdir. Togo’nun tarihi, bölgenin İskitler, Berberiler, Nijer-Kongo halkları ve Sonra da Avrupalı sömürgeciler tarafından kolonileştirilmesi ile başlamaktadır. Almanlar, bölgeyi Fransızlar ve İngilizlerle paylaştı ve bu var olan halkların bazıları köleleştirildi. 1960’larda bağımsızlığını kazandıktan sonra, Togo siyasi ve ekonomik zorluklarla mücadele etti. Günümüzde, ülke kaynakları ve insan potansiyeli nedeniyle turizmde büyük bir potansiyele sahip olsa da, Togo’nun tarihi hala keşfedilmemiştir.

Mesela Togo’nun tarihi sadece Turistik yerleri etrafında gezinmekle sınırlı değildir. Ayrıca tarihinin çok eski olduğu da bilinmektedir. İnsanlar Yaklaşık 30.000 önce Togo bölgesinde yaşadığına inanılmaktadır. Bu, bölgedeki halklar ve kültürler hakkında derinlemesine bilgi sağlamaktadır. Ayrıca, Togo’nun bağımsızlık hareketleri ve bunların sonucu olarak iktidarın el değiştirmesi, ülkenin modern tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Togo’nun tarihi hakkında daha keşfedilmeyi bekleyen çok şey vardır.

 • İskitler’den günümüze Togo
 • Kolonileştirme dönemi
 • Bağımsızlık Hareketleri
 • Ekonomik Durum
 • Kültür ve Turizm

Togo’nun tarihi konusunda daha fazla bilgi sağladığımızda, ülkenin ne kadar çeşitli ve ilginç bir yer olduğunu göreceksiniz.

Togo’nun Kolonyal Dönemi

Togo, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa sömürge güçleri arasında birçok kez el değiştirdi. 1884 yılında, Togo’nun kuzeyi Almanya tarafından işgal edildi. Fransızlar ise, güneydeki Togoland’a hakim oldular. İngilizler ise, Togoland’ın doğusunda, dört yıl boyunca kontrolü ele geçirdi. Bu süreçte istenmeyen birçok olay yaşandı. Fransızlar, Togo halkını yerinden etti ve yerlerine fındık ağaçları dikerek şimdiye kadar devam eden bir endüstri oluşturdular. Almanlar ise, toprakları ekonomiye adapte etmek için nüfus sayımı yaptılar. İngilizler ise, yerli halkın topraklarına saldırdı ve nüfusu azalttı.

 • Fındık ağaçlarının dikilmesi
 • Alman nüfus sayımı
 • İngilizlerin saldırıları

Bu şekilde, Togo kolonizasyon döneminde birçok zorlukla karşılaştı. Ancak tarih boyunca olduğu gibi, Togo halkı mücadele etmeyi başardı ve bağımsızlıklarını kazanma yolunda ilerledi.

Togo’nun Bağımsızlık Mücadelesi

Togo, 118.000 km² yüz ölçümü olan, Batı Afrika’da yer alan bir ülkedir. Tarihi boyunca birçok yabancı güç tarafından işgal edilmiş olan Togo, 1960 yılında Bağımsızlığını ilan ederek, tam anlamıyla özgürleşmiştir. Bağımsızlık mücadelesi sırasında, ülkeyi yöneten ilk lider Sylvanus Olympio, Togo halkını özgürlük ve bağımsızlık konusunda cesaretlendirmiş ve ülkenin kaderini büyük ölçüde değiştirmiştir. Ancak, Olympio 1963 yılında askeri bir darbe sonucu öldürülmüştür.

Bağımsızlık sonrasında, Togo’nun politik ve ekonomik durumu oldukça kötüleşmiş, birçok darbe ve siyasi istikrarsızlık yaşanmıştır. Gnassingbé Eyadéma, 1967 tarihinde iktidara gelmiş ve 2005 yılında ölümüne kadar ülkeyi yönetmiştir. Eyadéma’nın ölümünden sonra, yerine oğlu Faure Gnassingbé seçilmiştir ve o da hala iktidarda.

Bağımsızlık mücadelesi sırasında yaşananlar, Togo halkı için önemli bir dönüm noktasıydı. Ancak, sonrasında yaşanan istikrarsızlık, ülkenin gelişimini ciddi şekilde etkilemiştir. Bugün, Togo hükümetinin insan haklarına ilişkin eleştirileri ve siyasi baskıları hala devam etmektedir.

Ülkenin birçok sorunu olmasına rağmen, Togo halkı, ülkelerindeki kötü koşullara rağmen, bağımsızlık mücadelesi sırasındaki direnci ve kararlılığı sayesinde hala umutlu ve mücadeleci bir topluluktur.

Faure Gnassingbé Yönetimi

Faure Gnassingbé, 2005 yılında babası Gnassingbé Eyadéma’nın ölümünden sonra Togo devlet başkanı oldu. Ancak bu, Gnassingbé ailesinin Togo’daki iktidarının başlamış olduğu anlamına gelmiyor. Babası Eyadéma, 1967 yılında bir darbeyle Togo’da iktidara geldi ve ardından 38 yıl boyunca ülkeyi yönetti. Bu süre boyunca, Eyadéma rejimi, muhalefeti bastırmak ve hükümeti kontrol altına almak için sık sık şiddetli yöntemler kullandı. Faure Gnassingbé’nin iktidara gelmesiyle birlikte, Gnassingbé ailesinin iktidarı daha da güçlendi ve bazı eleştirmenlere göre, ülke daha da otoriter bir yönetim altına girdi.

Gnassingbé yönetimi, hükümet karşıtı protestolara da sert bir şekilde yanıt verdi. Özellikle 2017 yılında yapılan protestolar, polis şiddeti ve göstericilerin tutuklanması ile sonuçlandı. Bunun yanı sıra, Gnassingbé yönetiminin insan haklarına ilişkin eleştiriler de sık sık gündeme geliyor. Togo, hala Afrika’daki en fakir ülkelerden biri olmasına rağmen, Gnassingbé yönetimi son yıllarda ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için çaba harcadı. Ancak, bu çabaların ne kadar başarılı olduğu tartışma konusu.

 • Gnassingbé ailesinin Togo’daki iktidarı 1967 yılında başladı.
 • Babası Eyadéma, 38 yıl boyunca Togo’da iktidarda kaldı.
 • Faure Gnassingbé, 2005 yılında babasının ölümünden sonra devlet başkanı oldu.
 • Gnassingbé ailesinin iktidarı otoriter bir yönetim altına girilerek daha da güçlendi.
 • Gnassingbé yönetimi sık sık insan hakları eleştirilerine maruz kalmaktadır.

İnsan Hakları İhlalleri

Togo’da, Gnassingbé ailesinin iktidarı döneminde insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Bu ihlaller arasında ifade özgürlüğünün kısıtlanması, gösteri yapanların tutuklanması ve keyfi olarak cezalandırılması, işkence, işkenceye zorlama ve öldürme gibi suçlar yer almaktadır. Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, bu tür ihlallere dair raporlar yayınlayarak, hükümeti eleştirmektedir.

2017 yılında yapılan bir raporda, Togo’nun ileri gelen muhalefet liderlerinden biri olan İncilim Rekya Madougou’nun gözaltına alındığı ve ardından kaybolduğu bildirilmiştir. Ayrıca, halkın protesto hakkına yönelik kısıtlamalar da yapılması, hükümetin eleştirel medyaya baskı yapması, muhalifleri taciz etmesi ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını engellemesi, insan hakları ihlalleri arasındadır.

Togo hükümeti, bu suçlamalara karşı sert bir dille mücadele etmektedir ve eleştirilerin çoğunu reddetmektedir. Ancak, uluslararası toplum, insan hakları ihlallerinin sona ermesi için baskı yapmaya devam etmektedir.

Seçimler ve Hükümet Karşıtı Protestolar

Togo’da seçim süreçleri son yıllarda tartışmalı bir hale gelmiştir. İktidar partisi seçimleri kazanmak için manipülasyon yaptığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Aynı zamanda muhalefet partileri, seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmediği ve iktidar partisi tarafından engelledikleri suçlamalarında bulunuyorlar. Bu durum, hükümet karşıtı protestolara yol açmaktadır. İktidardaki Gnassingbé yönetimi, protestolara sert bir şekilde tepki gösteriyor ve güvenlik güçlerini kullanarak protestocuları dağıtmaya çalışıyor. Bu nedenle, Togo’da halkın demokratik haklarına saygı gösterilmediği ve düşünce ve ifade özgürlüklerinin sınırlandığı eleştirileri yükselmektedir.

 • Gnassingbe yönetimi, seçimleri kazanmak için manipülasyon yaptığı suçlamaları ile karşı karşıya kalmıştır.
 • Muhalefet partileri seçimlerin adil bir şekilde yürütülmediği suçlamalarında bulunmaktadır.
 • Hükümet karşıtı protestolar sert bir şekilde bastırılmaktadır.
 • Bu nedenle Togo’da demokratik haklara saygı gösterilmediği ve ifade özgürlükleri sınırlıdır.

Ekonomik Durum

Togo, Batı Afrika’da bulunan küçük bir ülke olmasına rağmen, hızla gelişen bir ekonomiye sahiptir. Yeraltı kaynakları, hammadde üretimi ve tarım sektörü Togo ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, son yıllarda yapılan ekonomik reformlar sayesinde Togo’nun yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke olduğu söylenebilir.

Ülkedeki ekonomik büyüme oranı son yıllarda artmış olsa da, Togo hala yoksullukla mücadele ediyor ve gelir dağılımında adaletsizlik yaşanıyor. Yine de, hükümetin sürdürdüğü ekonomik reformlar doğru yönde atılmış adımlar olarak görülüyor ve ülkeye yeni iş fırsatları ve ekonomik büyüme sağlanması planlanıyor.

Ayrıca, Togo’nun yüksek ihracat potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle, ülkede bulunan limanlar, Afrika kıtasında birçok ülkeye ihracat imkanı sunmaktadır.

 • Togo’nun ana ihracat ürünleri arasında tarım ürünleri, madenler, petrol ve doğal gaz yer almaktadır.
 • Ülkenin en büyük ticaret ortakları arasında Çin, Hindistan, Fransa, Nijerya ve Almanya bulunmaktadır.

Genel olarak bakıldığında, Togo, dünya ekonomisinde küçük bir oyuncu olsa da, son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ve ticaret politikaları sayesinde dikkat çekmeye başlamıştır. Gelecekte, yatırımcılar ve işletmeler için daha da cazip hale gelmesi planlanmaktadır.

Togo Kültürü ve Turizmi

Togo kültürü, Batı Afrika’nın en zengin ve çeşitli kültürlerinden biridir. Ülke, Ewe, Mina, Tem ve Kabiye gibi birçok farklı etnik gruba ev sahipliği yapar. Bu nedenle, Togo müziği, dansı, el sanatları ve yemekleri gibi birçok farklı öğeden oluşur. Ayrıca, ülkede hala etkili olan Voodoo dinine ait ritüeller, turistlerin ilgisini çeker.

Togo, turistler için oldukça ilginç bir ülkedir. Sahil şeridi, doğal güzellikleri, kolonyal mimarisi ve tarihi kentleri gibi turistik yerleri vardır. Ayrıca, Kara Dağı’ndaki Koutammakou köyleri, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilmiştir. Bu köyler, yerli halkın benzersiz mimari tarzı, geleneksel yaşam tarzı ve doğal manzaraları ile ünlüdür.

 • Togo’da turistik yerler:
 • Koutammakou
 • Lomé
 • Atakpamé
 • Aneho
 • Tsevie
 • Tam-Tam

Bunun yanı sıra, ülke son yıllarda turizm endüstrisini geliştirme konusunda ciddi adımlar atmıştır. Turizm faaliyetlerini artırarak, ülkenin ekonomik durumuna da olumlu katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Voodoo Dininin Rolü

Togo, Batı Afrika’da birçok farklı kültüre sahip bir ülkedir. Bunlardan biri de Voodoo dini olarak bilinir. Voodoo, Batı Afrika kökenli bir din olup, köle ticareti sırasında Amerika’ya götürülen insanlar tarafından burada yayılmıştır. Togo’da hala yaygın olan Voodoo, halkın önemli bir kısmı tarafından benimsenmektedir.

Voodoo, doğaüstü güçleri kullanarak sağlık, refah ve güç kazanmak için duaların ve ritüellerin uygulandığı bir dindir. Özellikle kırsal kesimlerde, hala Voodoo ritüelleri gerçekleştirilmektedir. Bu ritüeller, genellikle müzik, dans ve kostümlerle birlikte gerçekleştirilir.

Voodoo’nun günümüzdeki etkileri, Togo halkının yaşamında hala belirgin özellikleri taşımaktadır. Özellikle toplumda önemli kararlar alınırken, Voodoo danışmanlarından yardım alınır. Ayrıca, Voodoo’nun dini festivali olan “Ananou” her yıl kutlanır ve ülkedeki en önemli festivaldir. Festival, danslar, müzikler ve yerel yemeklerle kutlanır.

Togo’da Voodoo turizmi oldukça popülerdir. Togo’da bulunan Voodoo tapınaklarına ziyaretler, turistlerin sık tercih ettikleri aktiviteler arasındadır. Bununla birlikte, Voodoo’nun hala bazı olumsuz etkilerinin de olduğu söylenmektedir. Bazı insanlar kötü amaçlarla Voodoo’yı kullanırken, bazıları da Voodoo kurbanı olarak görülen hayvanları öldürmektedir. Bu nedenle, turistlerin Voodoo ritüellerini deneyimlemeden önce, yerel rehberlerden yardım almaları önerilmektedir.

Togo’daki Turistik Yerler

Togo’da tatil yapan turistler için keşfedilecek pek çok yer var. Öncelikle Togo’nun plajları, güneşin tadını çıkarmak isteyenler için idealdir. Ayrıca, Togo’nun Abidjan Vadisi’nde, rehberler eşliğinde yürüyüş turlarına katılabilirsiniz. Birçok turistin görmek istediği yerlerden biri ise Fetisch Tepesi’dir. Tepenin zirvesine çıktığınızda, ülkenin manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.

Togo’nun kuzeyinde, Koutammakou’da, Tamberma Vadisi ve evleri turistlerin ilgisini çeker. Bu evler UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldı. Bir diğer turistik yerde, Lome’da eşsiz Voodoo pazarıdır. Orada Voodoo büyü malzemeleri ve ilaçları bulabilirsiniz.

Ayrıca, Togo’nun müzelerini gezerek, ülkenin tarihini ve kültürünü öğrenebilirsiniz. Togo Ulusal Müzesi, Togo tarihini ve kültürünü açıklayan birçok sergiye ev sahipliği yapıyor. Sokode Müzesi, eski Ahanta krallığına ait çok sayıda eseri barındırıyor. Togo’da turizm endüstrisi henüz gelişmemiş olsa da, turistler için birçok ilginç yer keşfedilmeyi bekliyor.

Yorum yapın