Portekiz’in Tarihi

Portekiz, coğrafi konumu itibariyle Avrupa ve Afrika arasında yer alan bir ülkedir. Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Portekiz’in geçmişi oldukça zengin ve çeşitlidir. Roma İmparatorluğu’nun etkisiyle ülke, birçok yapı ve kale inşa edilerek zenginleşmiştir. Aynı zamanda, Moğolların istilası da Portekiz tarihinde önemli bir yer kaplar. Ancak, ülkede gerçek bir dönüşüm Keşifler Çağı ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde, Portekiz keşiflerde öncü rol oynamış, Afrika, Hindistan ve Güney Amerika’ya ulaşmıştır. Tüm bu tarihi olaylar, ülkenin bugünkü kültür ve mirası üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Roma Dönemi

Roma, Portekiz’in tarihinde önemli bir yere sahip. MÖ 219 yılında İber Yarımadası’nı ele geçirdi ve Portekiz’in de içinde yer aldığı bu bölgeyi yönetti. Bu dönemde Portekiz’de Roma mimarisi ve sanatı etkili oldu. Roma yapılarından günümüze kalan en iyi örnekler arasında, Conímbriga Arkeolojik Yeri ve Roma Tapınağı sayılabilir. Bu dönemde Portekiz, Hispania eyaletinin bir parçasıydı ve şehirlerinin isimleri Latin alfabesi ve dilinden türetilmiştir.

Roma Dönemi ayrıca Hristiyanlık inancının da yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Saint James Yolu, Romalıların inşa ettiği eski bir rota olup İber Yarımadası’nın kuzeyine kadar uzanmaktadır. Bu yol boyunca Hristiyanlık, Portekiz ve İspanya’da yayılmış ve günümüzde de hala ziyaret edilen önemli bir hac yolu olarak kabul edilmektedir.

Roma Dönemi’nde Kalan Yapılar Yerleri
Conímbriga Arkeolojik Yeri Coimbra
Roma Tapınağı Évora
Saint James Yolu İber Yarımadası çapında

Roma’nın Portekiz’deki etkisi, tarih boyunca sanatta, mimaride ve dinde büyük bir miras bıraktı. Roma devri taşları, kiliseler, kaleler ve antik şehirler, turistler tarafından da gezilen yerler arasındadır.

Moğol İstilası

Moğol İmparatorluğu, 13. yüzyılda Portekiz’de etkisini gösterdi. İmparatorluk, Orta Asya’daki büyük bir toprak parçasına hakimdi ve Portekiz’in de dahil olduğu Avrupa’daki diğer topraklara da saldırdı.

Moğol İstilası, Portekiz’in 13. yüzyılda yaşadığı en büyük felaketlerden biriydi. Moğol İmparatorluğu’nun ordusu, Portekiz topraklarına girerek şehirleri yaktı ve halkı katletti.

Bu istila sonucunda, Portekiz’deki yerel yönetimler parçalandı ve ülkenin ekonomisi ve toplumsal yapısı büyük hasar gördü. Ancak, Moğol İstilası sonrasında Portekiz, yeniden inşa edilerek gücünü tekrar kazandı.

 • Moğol İstilası, Portekiz tarihinde önemli bir yere sahiptir.
 • İstilanın yol açtığı hasar, Portekiz ekonomisini derinden etkilemiştir.
 • Ancak Portekiz, yeniden inşa edilerek güçlü bir devlet olarak yoluna devam etmiştir.

Camões ve Denizcilik

Portekiz’in denizcilik tarihinde en önemli isimlerden biri, şair Luís Vaz de Camões’dir. Camões, “Lusiads” adlı epik şiirinde, Portekiz’in denizciliği ve sömürge faaliyetlerinin tarihsel önemine dikkat çekmiştir. “Lusiads”, Vasco da Gama’nın Hindistan keşfi gibi Portekiz’in denizdeki zaferlerini anlatırken, aynı zamanda ülkenin önderliği ve dünya hakimiyetini vurgulamaktadır. Bu şiir, Portekizli denizcilerin gözünde bir bayrak görevi üstlenmiş ve ülkenin keşifler çağındaki liderliği için moral kaynağı olmuştur. Camões aynı zamanda, Portekizlilerin denizciliğinin dünya üzerindeki etkilerini de işlemiştir.

 • “Lusiads” şiirinin hem Portekiz’de hem de uluslararası alanda büyük bir etkisi oldu.
 • Camões, denizcilerin kahramanlıklarını anlatırken aynı zamanda insanlık tarihinin bilinmeyen toprakları keşfi için yapılan bir çaba olarak anlatır.
 • Bu şiir, Portekiz denizciliğinin dünya tarihindeki önemini ve bu keşiflere çıkan yolda yaşanan güçlükleri anlatan bir başyapıttır.

Luís Vaz de Camões, Portekiz kültürünün önemli bir parçası olarak günümüzde de anılır ve hatırlanır.

Keşifler Çağı

Portekiz’in keşifler çağı, dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Portekizli denizciler, denizde güçlenerek ülkenin sınırlarını genişletme yolunda önemli adımlar atmıştır. 15. yüzyılın sonlarına doğru Portekiz kralı I. Manuel, keşifler çağı üzerine yoğunlaşmış ve ülkenin sınırlarını aşan keşifler gerçekleştirmişlerdir.

Bu dönemde Portekizli denizciler, Afrika kıtasını keşfetmişler ve Hindistan’a kadar gidebilen yollar bulunmuştur. Özellikle Vasco da Gama’nın Hindistan’a açılan yolu keşfetmesi ve ticaret yollarını açması, Portekiz’in ticari gücünü artırmıştır. Ayrıca, ünlü denizci Bartolomeu Dias, Güney Afrika’yı da keşfetmiştir.

Portekiz’in bu dönemdeki önemli keşifleri arasında, Brezilya’nın keşfi de yer almaktadır. Pedro Álvares Cabral’ın Brezilya’ya ayak basması, Portekiz’in Amerika ötesindeki ilk adımıdır. Keşifler çağı, Portekiz’in bir sömürge imparatorluğu olmasını sağlamıştır.

Uluslararası Ticaret

 • Portekiz, tarihi boyunca özellikle denizaşırı ticarette önemli bir yere sahipti.
 • Keşifler çağı ve sömürge faaliyetleri sayesinde, Portekiz önemli bir liman ülkesi haline geldi ve uluslararası ticaretteki varlığını artırdı.
 • Portekiz’in yer aldığı coğrafi konum, özellikle Akdeniz ve Atlantik arasındaki ticarette bölgenin kilit ülkelerinden biri haline gelmesine neden oldu.
Yüzyıl Önemli Ticaret Ürünleri
15. yüzyıl Altın, baharat, kürk, tuz, şarap, şeker
16. yüzyıl Kırmızı toz boya, hurma, Hindistan cevizi, kakao, tütün
17. yüzyıl Elmas, fildişi, köleler, şeker, tütün

Portekiz’in uluslararası ticaretteki önemi, ekonomik etkilerinin yanı sıra kültürel etkileri de bulunuyor. Özellikle Portekiz’in Asya ve Afrika’daki sömürge faaliyetleri, bölgedeki kültürel etkilerini de beraberinde getirdi. Günümüzde bile Avrupa ve Amerika’daki birçok şehirde, Portekiz’in kültürel etkileri hala hissediliyor.

Ekonomik Kriz ve Devrilme

Portekiz’in tarihi boyunca birçok ekonomik kriz yaşandı. Ancak, 18. yüzyılda yaşanan kriz ülkede oldukça büyük bir yıkıma neden oldu. Bu süreçte Portekiz, yıllarca süren iç savaşlara ve yıkımlara sahne oldu. 1820 yılında Portekiz’de “Liberal Devrim” gerçekleşti ve ülke demokratikleşme sürecine başladı. Bu süreçte, köleliğin yasaklanması, kadınların siyasi haklarının tanınması ve yeni anayasaların kabul edilmesi gibi önemli adımlar atıldı.

Portekiz, özellikle 1930’larda diktatörlük rejimi altında yaşadığı için demokrasinin gelişiminde bazı zorluklar yaşadı. Ancak, 1974 yılında gerçekleşen “Karnaval Devrimi” sonrasında ülke yeniden demokratikleşme yönünde ilerlemeye başladı. Bugün, Portekiz Avrupa Birliği’nin bir üyesi ve ekonomik istikrarıyla dikkat çekiyor.

Portekiz, ekonomik krizden bu yana birçok olumlu gelişme kaydetti. Özellikle turizm sektöründeki büyüme, ülkeye önemli bir gelir kaynağı sağladı. Ayrıca, dünya çapında ünlü Portekiz şarapları da ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

 • Portekiz demokratikleşme sürecinde bazı zorluklar yaşasa da günümüzde ekonomik istikrarıyla dikkat çekiyor.
 • Turizm sektöründeki büyüme ülkeye önemli bir gelir kaynağı sağlıyor.
 • Portekiz şarapları da ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Modern Dönem

20. yüzyılda Portekiz’in modern dönemi siyasi ve sosyal değişimlerle dolu bir süreçti. 1926 yılında Antonio de Oliveira Salazar, faşist bir rejim kurarak ülkenin yönetimini ele geçirdi. Salazar’ın 40 yıl süren yönetimi, baskıcılığı, sansürü ve insan hakları ihlalleriyle ünlüydü.

1974 yılında ‘Karanfiller Devrimi’, ordunun desteğiyle gerçekleşti ve Salazar rejimi sona erdi. Bunun sonucunda Portekiz, demokratik bir cumhuriyet haline geldi. Devrim sonrasındaki dönemde, ülke Avrupa Birliği ile entegrasyonunu hızlandırdı ve ekonomik gelişmesi hızlandı.

Bugün Portekiz, turizm ve ihracat başta olmak üzere birçok sektörde başarılı bir ülke olarak öne çıkıyor. Ayrıca, son yıllarda ülkede sosyal değişimler de gözlemleniyor. LGBT haklarına daha fazla önem verilmesi ve kültürel çeşitlilik gibi konular, modern Portekiz’in odağında yer alıyor.

Fascizm ve Salazar Diktatörlüğü

Fascizm ve Salazar dönemi, Portekiz tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 1932-1968 yılları arasında iktidarda kalan António de Oliveira Salazar liderliğindeki diktatörlük, baskıcı politikalarıyla tanınmaktadır. Salazar’ın liderliğindeki rejim, muhalifleri susturmak için halkı baskı altına aldı ve sansür uyguladı. Bu dönemde, sindikalar, siyasi partiler ve sendikalar yasaklandı, muhalifler hapse atıldı ve hatta öldürüldü. Sanatçılar ve yazarlar da sansürden etkilendi. Salazar rejimi, Portekiz’i güçlü şekilde dış politikaya angaje ederek, sömürge faaliyetlerini arttırdı. Bu dönemde, Angola, Mozambik gibi Portekiz denizaşırı toprakları genişledi.

Baskıcı rejimin sona ermesi, 1974 yılında “Karanfiller Devrimi” ile gerçekleşti. Bu sosyalist devrim, demokratikleşme sürecinin başlamasına neden oldu ve bugünkü modern Portekiz’in temelleri atıldı. Bugün bile, Salazar dönemi ve baskıcı rejimin etkileri, kültürün ve siyasetin birçok alanında hissedilmeye devam ediyor.

Revolution of the Carnations

Revolution of the Carnations, Portekiz’de 1974 yılında gerçekleşen askeri müdahaleyle başlayan devrim sürecidir. Carnation Revolution olarak da bilinir, çünkü bu dönemde devrimci gruplar karanfillerle donatılmış tüfeklerini taşımışlardır. Bu devrim sonucunda diktatör Marcelo Caetano’nun devrilmesiyle birlikte Portekiz’in demokratikleşme süreci başlamıştır.

Bu devrim, yüzbinlerce Portekizliyi sokaklara dökmüş ve askeri güçlerin desteğiyle gerçekleşmiştir. Bu devrim, Portekiz’in İber yarımadasındaki konumunu köklü bir şekilde değiştirmiş ve aynı zamanda Portekiz’in Afrika’daki sömürge imparatorluğunu da sona erdirmiştir.

Devrim sonrasında, Portekiz yeni bir anayasa hazırlamıştır ve yine aynı yıl içinde ilk kez serbest seçimler yapılmıştır. Bu süreçte, Portekiz toplumu açık fikirli, demokratik ve özgür bir yapıya yönelmiştir. Bugün, Portekiz dünya genelinde barış, demokrasi ve adalet için mücadele eden bir ülke olarak tanınmaktadır.

Kültür ve Miras

Portekiz kültürü, dünya çapında tanınmıştır. Ülke, dünya kültürel miras listesinde sayısız yeri barındırmaktadır. Portekiz’in kültürel zenginliği, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Hollandaca gibi diğer pek çok kültürü de etkilemiştir. En ünlü Portekiz sanatlarından biri Fado müziği olarak bilinir. Bu müzik tarzı, duygu yüklü şarkı sözleri ve geleneksel müzik aletleri kullanarak üzüntü, kayıp ve ayrılık gibi zorlu duyguları dile getirir.

Portekiz ayrıca, Unesco tarafından korunan tarihi şehirleri, manastırları, kaleleri, ve kaleleriyle tanınır. Ayrıca, dünya genelinde ünlü turistik yerlerden biri olan Lizbon ve Portekiz’in coğrafi keşifleri, kültür mirasının genişlemesinde önemli rol oynamıştır.

Portekiz ayrıca modern zamana kadar uzanan bir edebiyat mirasına sahiptir. Luis Vaz de Camoes, Fernando Pessoa, Jose Saramago gibi ünlü yazarlar Portekiz edebiyatında yer almaktadır. Camoes’in ünlü kahramanı Don Kişot, Portekiz’deki denizci kültürünün önemli bir sembolüdür.

Ayrıca, Portekiz mutfağı dünya çapında ünlüdür. Deniz ürünleri, et yemekleri, soslar ve tatlılar Portekiz mutfağının temel bileşenleri arasındadır. Ülke ayrıca birçok şarap üreticisiyle de meşhurdur. Portekiz’de üretilen en ünlü şaraplar arasında Port ve Madeira yer almaktadır.

Lizbon

Lizbon, Portekiz’in başkenti ve turistik açıdan da en önemli şehirlerinden biridir. Şehrin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. São Jorge Kalesi, Lizbon’daki en önemli tarihi yapılarından biridir ve eski şehir merkezinden mükemmel bir manzara sunar.

Portekiz Denizcilik Müzesi de tarihi turizm sevenler için önemli bir yerdir. Lizbon’da ayrıca dünyanın en büyük okyanus akvaryumlarından biri olan Oceanário da Lisboa da yer almaktadır.

Bunların yanında, Lizbon’un sokakları, tarihi binaları ve mimarisi ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Şehir, tramvayları, funiküleri ve retro bisikletleriyle hem yerliler hem de turistlere keyifli bir ulaşım deneyimi sunar.

Baixa ve Chiado bölgeleri, tarihi dükkanları, restoranları ve modern butikleriyle alışveriş meraklıları için önemli merkezlerden biridir. Ayrıca, Lizbon’da dünyaca ünlü Pasteis de Nata lezzetini tatmadan ve Portekiz şaraplarından birini içmeden şehirden ayrılmamanızı öneriyoruz.

Fado ve Diğer Sanatlar

Portekiz, sadece tarihi yerleri ile değil, aynı zamanda zengin sanat ve müzik mirası ile de bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Portekiz müziğinde en önemli türlerden biri olan Fado, güçlü sözleri, melankolik melodileri ve gitar eşliğindeki yürüyüşü ile tanınır. Ayrıca, ülkede birçok müzik festivali düzenlenmektedir ve müzik turizmi giderek artmaktadır. Portekiz ayrıca sanat ve mimaride de zengin bir mirasa sahip, özellikle gotik ve barok stillerinin etkileri görülür. Ülkede, modern sanatta da gelişmeler kaydedilmiştir ve birçok sanat galerisi ve müzesi ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Mutfak ve Şarapçılık

Portekiz mutfağı, ülkenin iklimi, deniz kenarında olması ve tarihi ile birlikte şekillenmiştir. Deniz ürünleri önemli bir yer kaplar ve en ünlü yemeği ‘bacalhau’ (tuzlu balık) ülkenin geleneksel yemeklerinden biridir. Ayrıca, sıcak çorbalar, sebzeli yemekler, etli yemekler ve pastalar da Portekiz mutfağında sık sık tüketilen yiyeceklerdendir. Portekiz şarapları, dünya çapında tanınan en iyi şaraplar arasında yer almaktadır. En ünlüleri, Douro Vadisi’nde üretilen Port şaraplarıdır. Bunun dışında, Yeşil (Vinho Verde), Kırmızı (Alentejo) ve Beyaz şaraplar (Bairrada, Setúbal) da oldukça popülerdir. Portekiz aynı zamanda dünyanın en iyi somon balığı ve uskumru avlama ülkelerinden biridir. Bu nedenle, deniz ürünleri, balıkçılık ve şarapçılık Portekiz’in turizm ve yemek kültürü için önemli bir yer tutar.

Yorum yapın